Resmi Kurumlar İçin Çeviri ve Yerelleştirme

Resmi Kurumlar İçin Çeviri ve Yerelleştirme

Süreçlerinize netlik kazandıracak Teknik İnceleme

Bu teknik inceleme, devlet kurumlarının karşılaştığı temel zorlukları inceler ve bunların üstesinden gelmek için yaklaşımlar ve teknolojik çözümler sunar.

Belge, Smartcat Platformu tarafından The Opportunity Project'in (TOP) bir parçası olarak, ABD Sayım Bürosu'ndaki Census Open Innovation Labs tarafından hazırlandı. Hem Smartcat'in büyük ve küçük ülkeler, şehir yönetimleri ve okul bölgeleriyle çalışma deneyimine hem de The Opportunity Project tarafından yürütülen keşif oturumları sırasında gerçekleştirilen anketlere dayanmaktadır.

Odak noktalarımızdan bazıları şunlardır:

Sınırlı finansman ve uzmanlıkla çok dilli iletişim sağlama;

Doğru dil kaynaklarının seçilmesi ve tedarikin gerçekleştirilmesi;

Çeviriyi hedef kitle için anlaşılır tutarken yüksek çeviri kalitesi ve tutarlılığı sağlamak;

Çevirilerin hızlı teslimini garanti etmek için otomasyon kullanma;

Yerel ve uluslararası düzenleme ve normlara uymak.